PENDIDIKAN ICT DI MALAYSIA

Salam..
pada masa kini, pembangunan ict dalam pendidikan amat menggalakkan apabila kerajaan memberi pelbagai kemudahan di setiap sekolah dalam memastikan setiap pelajar diberi pendedahan awal dalam bidang ict.
pembangunan ICT pada masa 10 tahun akan datang Di Malaysia bermatlamat untuk:
1. meningkatkan pembangunan instrastruktur ICT
2. memperluas akses dan ekuiti kepada kemudahan ICT
3. memperluaskan kegiatan kurikulum berasaskan ICT
4. meningkatkan sistem pentaksiran dengan menggunakan ICT
5. menekankan pengintegrasikan ICT dalam P&P
6. meningkatkan pengetahuan dan kemahiran ICT di kalangan pelajar, tenaga pengajar, personel KPM
7. meningkatkanpenggunaan ICT dalam pengurusan pendidikan
8. meningkatkan usaha pengurusan dan penyelenggaraan perkakasan ICT
9. meningkatkan penyelidikan dan pembangunan (R&D) dalam ICT
10. meningkatkan kerjasama antara institusi pendidikan dengan masyarakat dalam membentuk perkembangan ICT dalam bidang pendidikan.