PENGGUNAAN KOMPUTER DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Dewasa ini, perkembangan teknologi banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat terutamanya rakyat Malaysia. Pelbagai aspek teknologi digabungkan untuk memupuk minat rakyat Malaysia amnya dan para pelajar khususnya bagi melahirkan rakyat Malaysia celik ICT.

Penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran penting pada masa kini untuk menjayakan wawasan 2020 untuk menjadikan rakyat Malaysia berpengetahuan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi.


keberkesanan penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran bergantung kepada para guru dan pelajar tersebut dalam mengaplikasikan bahan yang telah disediakan oleh kerajaan. Dalam proses P&P para guru dianggap sebagai fasilitator dalam kelas dan pelajar yang akan mengetahui perbincangan tersebut.

penggunaan komputer dapat memudahkan pelajar dan guru dalam mencari carian maklumat serta pelajar akan menjadi kreatif untuk membincangkan sesuatu isu akan yang dibincangkan dalam kelas.

2 Response to "PENGGUNAAN KOMPUTER DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN"

  1. Rohaida Ibrahim says:
    June 24, 2010 at 1:22 PM

    dh byk kajian yg di lakukan tuk mendapatkan maklumat tentang keberkesanannya.. dan rata2 menjelaskan kebaikan serta kelebihan penggunaan komputer dalam p&p.. cuma, ianya memerlukan masa serta latihan berpanjangan..

  2. deensokmo says:
    January 17, 2011 at 11:07 PM

    Komputer hari ini menjadi nadi utama setiap pelajar di menara gading, namun sayangnya 8 daripada 10 orang memakai Operasi Sistem cetak rompak, aplikasi bantuan pelajaran seperti AutoCAD, Photoshop dll. Tidakah mereka sedar akan kesan keberkatan untuk menjunjung ilmu bila mana mereka ke ambang pekerjaan nanti..