ISU ETIKA KOMPUTER

Terdapat beberapa isu y melibatkan etika komputer iaitu:-
a. Kebersendirian(privacy)
Terdapat pelbagai sistem y menggunakan komputer utk menyimpan segala maklumat y penting dan rahsia.Maklumat y terdapat pada satu sistem mungkin akan digunakan pada sistem y lain.

sistem komputer y mengandungi maklumat penting dan rahsia haruslah dilindungi dari segi kebersendirian. kita harus mengambil berat keselamatan sistem tersebut daripada dicapai oleh pengguna yang tidak berhak. Perkara y penting dalam kebersendirian maklumat adalah kesetaraan rekod antara satu sistem dengan sistem yang lain pada organisasi yang sama.

b. Jenayah komputer
Jenayah komputer melibatkan mereka mencapai rekod tanpa mempunyai kuasa atau hak y sah termasuk mencetak rompak perisian. Pada hari ini terdapat banyak komputer dan penyalahgunaan komputer berlaku di seluruh dunia.

c. Virus
virus adalah set arahan yg menjangkiti fail komputer dgn menyalin diri sendiri. Terdapat individu y menulis kod dan menempelkan kod tersebut pd program y sedia ada. Apabila program itu digunakan pada komputer, virus akan meletakkan dirinya pd program y lain y berada di dalam sistem. Jika seseorang memasukkan cakera y dijangkiti virus ke dalam ingatan komputer, maka fail komputer juga akan dijangkiti virus. Komputer juga boleh dijangkiti virus apabila penggodam mencipta virus dan menghantarnya melalui rangkaian internet,telefon dan sebagainya. Ini boleh menyebabkan keseluruhan komputer yang berada di dalam rangkaian tersebut akan dijangkiti virus.

Perlindungan yang terbaik daripada virus ialah membuat back up terutamanya untuk maklumat penting, memuat turun maklumat dari komputer yang tidak dihubungkan melalui sistem rangkaian. Gunakan program anti virus yang berkesan dan terkini, jangan simpan data di dalam cakera program dan sentiasa melindungi fail dalam cakera daripada ditulis untuk mengelakkan ia dimusnahkan.

d. Keselamatan
Pemilik komputer mesti mengambil langkah berjaga-jaga untuk mengelakkan daripada pencuri dan penyalahgunaan peralatan komputer. Pengguna komputer mesti disediakan dengan pengenalan identiti(identification) dan capaian komputer dapat dikawal berdasarkan pengenalannya. Oleh itu, pengguna yang tidak berhak tidak akan dapat memcapai sebarang maklumat. Selalunya pengguna yang berhak dibekalkan dengan kad khas, kata laluan.

0 Response to "ISU ETIKA KOMPUTER"